Aktualności

NBP przyjął Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

NBP przyjął Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

2 grudnia 2021 roku Narodowy Bank Polski (NBP) przyjął i opublikował Krajową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Strategia opiera się na czterech podstawowych filarach: (i) powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, (ii) płynnym dostarczaniu polskiej waluty na rynek, (iii) cyberbezpieczeństwie systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrzenia w gotówkę oraz, (iv) fizycznym bezpieczeństwie banknotów i monet.

Charakter Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Na dzień dzisiejszy strategia nie przewiduje wielu środków, czy metod, jakie mogą być stosowane przez polskie władze. Jest to dokument analityczny, który opisuje uwarunkowania prawne, organizacyjne i regulacyjne.

Dostępność gotówki

Zgodnie z Krajową Strategią Obrotu Gotówkowego, dostępność i akceptacja gotówki będzie podlegała okresowemu monitorowaniu, w tym pod kątem efektów wdrożenia regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, a także pod kątem spełnienia kryterium dostępności gotówki przyjętego na potrzeby Strategii. Ponadto proponuje się prowadzenie przez NBP regularnych badań opinii publicznej w przedmiotowych kwestiach, a także opracowanie ogólnodostępnej mapy dostępności gotówki w Polsce.

Strategia jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

W sprawach Strategią Obrotu Gotówkowego zapytania można kierować do prawników z zespołu prawa bankowegoPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa