Aktualności

Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne pomimo braku BFG?

Niebankowi dostawcy usług płatniczych - czy Twoje środki są bezpieczne pomimo braku BFG?

6 sierpnia 2019 roku weszły w życie wyczekiwane przez korzystających z usług płatniczych Rozporządzenia Ministra Finansów ustalające gwarancje i zabezpieczenia ich roszczeń w stosunku do podmiotów oferujących niektóre usługi płatnicze. Znacząco wpłynie to na zwiększenie pewności obrotu środkami niekorzystającymi z ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Mowa o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1459)
oraz
o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1458).

Kogo i czego dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowych, sumy gwarancji ubezpieczeniowych oraz wartości innych zabezpieczeń roszczeń użytkowników korzystających z usług inicjowania transakcji płatniczej oraz usług dostępu do informacji o rachunku. Do ustanowienia tych zabezpieczeń zobowiązani są usługodawcy świadczący te usługi, w szczególności zaś krajowe instytucje płatnicze.

Jak obliczyć sumę minimalną na jaką usługodawca musi się ubezpieczyć?

Dostawcy oferujący usługi inicjowania transakcji płatniczej obliczą sumę minimalną poprzez zliczenie w skali ostatniego roku: wartości otrzymanych wniosków o zwrot dotyczących roszczeń z tytułu nieautoryzowanych i nieprawidłowo przeprowadzonych transakcji, liczby inicjowanych transakcji oraz ich wartości i dodanie do tak obliczonej sumy wartości przyjętej w rozporządzeniu dla rodzaju prowadzonej przez usługodawcę działalności.

Podobne zasady będą dotyczyć podmiotów świadczących wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku. One z kolei będą musiały zsumować roczne wartości wniosków o odszkodowanie, liczbę dostępnych rachunków płatniczych, liczbę użytkowników oraz dodać do tak obliczonej sumy wartość przyjętą w rozporządzeniu dla rodzaju prowadzonej działalności.

Prognozy

Choć nowe przepisy wprowadzają dodatkowe obciążenia dla dostawców usług płatniczych, należy liczyć, że uwiarygodnią rynek i zachęcą nowych klientów do korzystania z usług płatniczych.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa