Aktualności

Nieruchomości: Likwidacja korzyści podatkowych z wynajmu mieszkań

Nieruchomości: Likwidacja korzyści podatkowych z wynajmu mieszkań

Obecny stan prawny przewiduje, że  właściciele mieszkań (budynków mieszkalnych) czerpiący zyski z prywatnego wynajmu mieszkań mogli się rozliczać w dwóch wariantach – według skali podatkowej 17 albo 32 proc., albo opłacać ryczałt (8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł). Osoby fizyczne rozliczające się według skali mogły skorzystać z możliwości amortyzacji. Korzyści podatkowe polegają na tym, że amortyzacja ujmowana jest w kosztach uzyskania przychodu. Podatnicy mogą zapłacić niższy podatek dochodowy po odliczeniu amortyzacji.

Planowana nowelizacja przepisów o PIT wprowadzi dla prywatnych wynajmujących jedynie ryczałt. Wyłączy to możliwość amortyzacji mieszkań. Podatnicy nie będą mogli odliczyć amortyzacji w kosztach uzyskania przychodu, a kwota podatku dochodowego, jaki będą musieli odprowadzić do Skarbu Państwa się zwiększy.

Proponowane zmiany odnoszą się do wszystkich mieszkań i budynków mieszkalnych – zarówno tych, które są obecnie amortyzowane, jak i do tych, które zostaną zakupione po wejściu w życie nowelizacji. Stracą na tym także osoby, które zamierzają zainwestować w wynajmowany lokal. Nie odliczą już wydatków na remont czy zakup wyposażenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd przypada na III kwartał 2021 roku, a nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2022 roku.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa