Aktualności

Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla przedsiębiorców

Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla przedsiębiorców

1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. Umożliwiają one objęcie zryczałtowanym podatkiem także przychody uzyskiwane z najmu nieruchomości przez osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą.

Wysokość ryczałtu wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. Do tej pory stosowanie ryczałtu dla przychodów z najmu nieruchomości możliwe było jedynie dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. W praktyce rodziło to liczne spory z fiskusem. Organy skarbowe bardzo często kwestionowały prawo do stosowania ryczałtu wobec osób uzyskujących dochody z najmu prywatnego kilkunastu, czy nawet kilku nieruchomości, twierdząc, że skala działalności w takim przypadkach nosiła znamiona działalności gospodarczej.

Należy się spodziewać, że wprowadzona zmiana zwiększy ilość podatników płacących ryczałt od dochodów z najmu,
w szczególności, że kupno i najem prywatny nieruchomości jest w ostatnich latach najpopularniejszą formą inwestowania przez Polaków.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa