Aktualności

Nowa strona www do raportowania AML

Nowa strona www do raportowania AML

Nowa strona internetowa do raportowania

Od 23 lutego 2022 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej: „GIIF”) uruchomił nową stronę dostępową do systemu SI*GIIF. Ta wiadomość ma istotne znaczenie dla wszystkich polskich Instytucji Obowiązanych, które na gruncie ustawy AML zobowiązane są do:

  • zawiadamiania GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • informowania GIIF o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  • zawiadamiania właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,
  • zawiadamiania GIIF o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  • przesyłania informacji o transakcjach ponadprogowych.

Nowa funkcjonalność platformy

Przy tworzeniu nowej strony GIIF kierował się chęcią ułatwienia polskim Instytucjom Obowiązanym raportowania, a także miał na celu spełnienie standardów WCAG.

Nowa strona internetowa GIIF uruchamia usługę wymuszającą  zapisanie  na dysku użytkownika wizualizacji wypełnionej  i wysłanej  do GIIF informacji  o transakcji: gotówkowej,  transferu, wymiany, notarialnej oraz  formularza identyfikującego instytucję obowiązaną.

Te Instytucje Obowiązane, których MLRO posiadają podpis kwalifikowany, po zalogowaniu  do systemu  SI*GIIF, uzyskają dostęp do ostatnio przesłanych danych identyfikacyjnych swojej instytucji. Nowe rozwiązanie ma zapewnić możliwość edytowania wcześniej wprowadzonych danych, tak, aby ich aktualizacja stała się łatwiejsza.

Dostęp do strony internetowej

Nową  stronę znajdziecie  Państwo pod adresem www.giif.mofnet.gov.pl/nowa oraz w linku zamieszczonym na stronie www.giif.mofnet.gov.pl, przy czym do 4 marca 2022 roku nowy system będzie dostępny w godzinach 7:00 - 17:30 od poniedziałku do piątku.

Dotychczasowa strona będzie dostępna do 31 marca 2022 r.

Do 31 marca 2022 r. będzie możliwość przesyłania informacji o transakcjach ponadprogowych zarówno za pomocą nowej jak i dotychczasowej strony.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu praktyki przeciwdziałania praniu pieniędzy z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa