Aktualności

Nowa ustawa o prawach konsumenta a nowe regulaminy sprzedaży

07.08.2014

W dniu 25 grudnia 2014 roku w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta niosąca z sobie liczne zmiany regulacji prawnej dotyczącej w głównej mierze stosunków B2C (Business-to-Consumer).

Podstawowe zmiany obejmują:
a. rozszerzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w umowach zawieranych na odległość oraz umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,
b. wprowadzenie licznych obowiązków informacyjnych w pozostałych umowach zawieranych z konsumentami
c. wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy ad. a powyżej bez podania przyczyny z 10 dni do 14 dni
d. uchylenie ustawy o sprzedaży konsumenckiej
e. gruntowna zmiana prawa sprzedaży (ujednolicenie regulacji dla obrotu C2C, B2B oraz B2C)

Sygnalizowane wyżej zmiany są szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni dostosować się do nowej rygorystycznej regulacji. Dostosowanie obejmować będzie m.in. regulaminy sprzedaży, treść stron internetowych, mailing, karty gwarancyjne, czy regulaminy postępowań reklamacyjnych.

Dodatkową uciążliwość tak dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów stanowi okoliczność wprowadzenia nowej regulacji w okresie świątecznym, w którym wolumen sprzedaży (w szczególności wysyłkowej) jest zwykle wielokrotnie wyższy niż w pozostałej części roku.

Szersze opracowanie poszczególnych zmian pojawi się na stronie Kancelarii w niedalekiej przyszłości.