Aktualności

Nowe formularze wniosków o wpis do KRS

Nowe formularze wniosków o wpis do KRS

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1496) opublikowane zostały nowe wzory formularzy w postępowaniu przed sądem rejestrowym (KRS).

Zakres zmian
Te zmiany na pierwszy rzut oka wydają się być kosmetyczne, jak np. usunięcie formularza KRS-ZN (Sprawozdania finansowe i inne dokumenty) z listy możliwych załączników do wniosku lub aktualizacja pozycji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w Dzienniku Ustaw. Niemniej jednak wniosek złożony do sądu na nieaktualnym formularzu formalnie może stanowić podstawę do jego zwrotu.

Wejście w życie
Nowe formularze będą obowiązywać od 17 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z rejestracją, likwidacją spółek oraz dokonaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS na info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa