Aktualności

Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

 Nowe przepisy przyjęły formę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Zagraniczne firmy inwestycyjne, które paszportują swoją działalność do Polski w formie oddziału zobowiązane są m.in. do:

  1. raportowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) najważniejszych czynności dotyczących działalności w Polsce (rozpoczęcie, zakończenie, zmiana zakresu wykonywanej działalności maklerskiej itd.),
  2. składania KNF kwartalnych sprawozdań statystycznych, do 20. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym kwartale kalendarzowym, przy czym pierwsze sprawozdanie należało złożyć do 20 kwietnia 2019 roku za I kwartał kalendarzowy 2019 roku,
  3. składania KNF kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej, do 15. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym kwartale kalendarzowym, przy czym pierwsze sprawozdanie należało złożyć do 15 kwietnia 2019 roku za I kwartał kalendarzowy 2019 roku.

Zachęcamy do współpracy z Kancelarią, która świadczy usługi z zakresu obsługi zagranicznych firm inwestycyjnych, w tym reprezentacji przed KNF.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa