Aktualności

Nowe prawo ochrony danych osobowych coraz bliżej

Nowe prawo ochrony danych osobowych coraz bliżej

Rosną szanse na to, że po ponad roku od rozpoczęcia stosowania RODO, znowelizowane zostaną przepisy sektorowe dotyczące ochrony danych osobowych. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił długo wyczekiwaną ustawę w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, która zmienia łącznie 168 ustaw. Część zmian jedynie nieznacznie modyfikuje kwestię przetwarzania danych osobowych np. poprzez wskazanie wprost administratora danych osobowych lub dozwolony okres przetwarzania danych. Niektóre ustawy, w tym w obszarze prawa pracy, czekają dużo poważniejsze zmiany obejmujące również zakres pozyskiwanych danych, prawa podmiotów danych i sposób pozyskiwania danych osobowych przez administratora danych.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze zmiany:

1. Monitoring
Ustawa wprowadza zakaz stosowania przez pracodawcę monitoringu w pomieszczeniach udostępnionych zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli pracodawca obecnie korzysta tego typu monitoringu, zobowiązany będzie do jego usunięcia w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy i niezwłocznego poinformowania zakładowej organizacji związkowej o zaprzestaniu monitoringu w tych pomieszczeniach. Jeżeli natomiast pracodawca stosuje monitoring w pomieszczeniach sanitarnych, to będzie musiał uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej/przedstawicieli pracowników na jego kontynuację i to wciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. Jeżeli pracodawca nie uzyska zgody, musi po tym terminie zaprzestać monitoringu w tych pomieszczeniach. Jeżeli uzyska w tym czasie odpowiedź odmowną ma jedynie 3 dni na wyłączenie monitoringu. O zaprzestaniu monitoringu obowiązany jest poinformować zakładową organizację związkową lub przedstawicieli pracowników.

2.Upoważnienia do przetwarzania danych pracowników
Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych pracowników będą musiały otrzymać upoważnienie w formie pisemnej i zobowiązać się do zachowania poufności danych.

3.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Osoby chcące skorzystać z ZFŚS będzie mogła udostępnić swoje dane osobowe pracodawcy w jedynie poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Pracodawca będzie miał natomiast prawo zażądać udokumentowania tych danych, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia np. poprzez okazanie zeznania podatkowego. Dane zebrane przez pracodawcę będą mogły być przechowane przez okres niezbędny do realizacji zadań funduszu oraz dochodzenia ewentualnych praw lub roszczeń. Co najmniej raz w roku kalendarzowym pracodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu danych osobowych pozyskanych od osób chcących skorzystać z ZFŚS i usunięcia tych, które nie są niezbędne do realizacji tego celu.

4.Zastępca inspektora ochrony danych
Zmiany nie ominą również ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Pozytywnie należy ocenić wprowadzoną ustawą nowelizującą możliwość powołania zastępcy inspektora ochrony danych do pełnienia obowiązków inspektora w czasie jego nieobecności. O wyznaczeniu zastępcy inspektora należy zawiadomić Prezesa UODO elektronicznie w terminie 14 dni.

Ustawa, z drobnymi wyjątkami, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa