Aktualności

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia 679/2016 o ochronie danych osobowych (w skrócie: RODO). Za prawidłową implementację przepisów rozporządzenia odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za kształtowanie polityki państwa m. in. w przedmiocie przetwarzania ochrony danych osobowych.

RODO

Pomimo tego, że przepisy rozporządzeń unijnych co do zasady mogą być stosowane bezpośrednio, to jednak RODO tak gruntownie zmienia pewne aspekty prawa o ochronie danych osobowych, że wymusza to szereg zmian w polskich ustawach. W tym zakresie trwają prace nad nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych i ponad 130 innych ustaw sektorowo regulujących ochronę danych osobowych.

Najważniejsze zmiany

Projekt nowej ustawy zakłada miedzy innymi:

  • powołanie nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce GIODO,
  • nadanie Prezesowi UODO bardziej konsultacyjnego charakteru,
  • jednoinstancyjność postępowania,
  • możliwość wykorzystywania biometrii w prawie pracy,
  • cyfryzację działania firm ubezpieczeniowych (przede wszystkim dopuszczenie możliwości wyrażenia zgody doraźnej zamiast pisemnej).

Stan prac

Projekt był szeroko omawiany podczas konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu został skierowany do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów i na tym etapie znajduje się obecnie. Przed przekazaniem do Sejmu czeka go jeszcze notyfikacja.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa