Aktualności

Nowe przepisy ustawy o produktach kosmetycznych

1 stycznia 2019 roku w życie wejdzie większość przepisów ustawy o produktach kosmetycznych. Zapowiada to znaczne zmiany w działalności podmiotów działających na polskim rynku kosmetyków. Warto wskazać, że wartość tego rynku w roku 2016 wyceniano na ok. 16 mld złotych.

Zmiany

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych przez nowe przepisy jest dopuszczenie możliwości sporządzania dokumentacji produktów kosmetycznych w języku angielskim (ustawodawca wskazał ten język jako łatwo zrozumiały dla organów państwa), niemniej jednak nadal utrzymany będzie obowiązek znakowania produktów wprowadzanych na rynek w Polsce w języku polskim. Ponadto, ustawa przewiduje utworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. Systemem administrować będzie Główny Inspektor Sanitarny

Kary

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy sprawować będą Państwowy Instytut Sanitarny oraz Inspekcję Handlową. Kary za naruszenia uzależnione są od wartości produktów lub potencjalnych zysków z ich sprzedaży i mogą sięgnąć nawet do 100.000 złotych.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa