Aktualności

Nowelizacja Kodeksu pracy już opublikowana

Nowelizacja Kodeksu pracy już opublikowana

Ustawa o zmianach w Kodeksie pracy już w Dzienniku Ustaw

Proces nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej kontrolę trzeźwości i pracę zdalną oficjalnie dobiegł końca. Ostatnio informowaliśmy o tym, że prace nad nowelizacją Kodeksu pracy zostały zakończone, a ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Wracamy jednak z najświeższymi informacjami: jeszcze w styczniu Prezydent podpisał ustawę, zaś dnia 6 lutego 2023 r. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Wejście zmian w życie

Zgodnie z tym co znajdowało się w projekcie ustawy, ustawa w swoim ostatecznym kształcie zakłada różne vacatio legis dla kontroli trzeźwości i dla pracy zdalnej. Przepisy o kontroli trzeźwości wejdą w życie szybciej, już 14 dni po publikacji ustawy. Na przepisy o pracy zdalnej poczekamy nieco dłużej – czas oczekiwania na wejście w życie to 2 miesiące od publikacji. Wydłużony okres oczekiwania w przypadku pracy zdalnej ma umożliwić pracodawcom przygotowanie się do zmian.

Kiedy dokładnie nowe przepisy?

Według wskazanych wyżej okresów vacatio legis:

- przepisy o kontroli trzeźwości wejdą w życie 21 lutego 2023 r.;

- przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r.

Ostatnie chwile na zmiany

Pracodawcy, którzy chcą wprowadzić w zakładach pracy kontrolę trzeźwości, już teraz powinni być przygotowani do nachodzących zmian. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników zdalnie również mają niewiele czasu na przystosowanie się do nowych regulacji – zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość dokumentacji wewnętrznej jaką należy przygotować.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej porady na temat najnowszych zmian w przepisach Kodeksu pracy zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa