Aktualności

Nowelizacja postepowania egzekucyjnego

Dnia 1 stycznia 2019 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego i funkcjonowania kancelarii komorniczych. Pojawiają się głosy, że nowe regulacje poszerzą zakres ochrony dłużnika i znacznie utrudnią dochodzenie wymagalnych należności przez wierzycieli

Zmiany w prowadzeniu egzekucji

Od nowego roku wierzyciel będzie miał ograniczoną możliwość wyboru kancelarii komorniczej której powierzy prowadzenie postępowania egzekucyjnego w danej sprawie. Wybór ten będzie zawężony jedynie do komorników działających w obszarze apelacji w granicach której znajduje się siedziba dłużnika. Dodatkowo, wprowadzony został roczny limit spraw kierowanych do danego komornika w ilości 2500. Niemniej jednak limit ten może zostać zwiększony do 5000 rocznie, jeżeli dany komornik prowadzi kancelarię min. 2 lata a jego skuteczność przekracza 35%.

Nowe stawki opłat

Wprowadzone zostaną niekorzystne dla wierzycieli regulacje zw. z wysokością opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Jeżeli egzekucja w danej sprawie okaże się bezskuteczna, komornik obciąży wierzyciela opłatą w kwocie 150 zł. Opłata ta będzie niezależna od wysokości egzekwowanej kwoty. 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa