Aktualności

Nieruchomości: Nowelizacja Prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę bez odrębnej zgody sprzedającego

Nieruchomości: Nowelizacja Prawa budowlanego –  przeniesienie pozwolenia na budowę bez odrębnej zgody sprzedającego

W dniu 23 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje między innymi uproszczenie zasad przenoszenia pozwolenia na budowę na nabywcę nieruchomości.   

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami nabycie nieruchomości wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie nie skutkuje automatycznie nabyciem praw do decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać przeniesienie takiej decyzji konieczne jest uzyskanie odrębnej zgody dotychczasowego inwestora (zazwyczaj sprzedającego). Następuje to najczęściej poprzez odpowiednie zapisy w umowie sprzedaży.

Zmiana przepisów Prawa budowlanego w omawianym zakresie wyłącza konieczność uzyskania odrębnej zgody przez nabywcę nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na budowę po wydanej na rzecz dotychczasowego inwestora będącego zbywcą nieruchomości. Oznacza to, że nabywca nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę, nie będzie musiał uzyskiwać odrębnej zgody zbywcy na przeniesienie decyzji. Nadal natomiast konieczne będzie uzyskanie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, potwierdzającej przeniesienie decyzji na rzecz nabywcy. Ponadto uproszczona procedura przeniesienia pozwolenia na budowę nie znajdzie zastosowania, gdy zbywca nieruchomości nie jest adresatem pozwolenia na budowę np. w sytuacji realizacji inwestycji przez inwestora – zastępczego. W takiej sytuacji nabywca będzie zobligowany do uzyskania odrębnej zgody dotychczasowego inwestora i przedstawienia jej organowi wraz z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Ustalenie adresata decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi istotny element badania stanu prawnego nieruchomości w ramach analizy due diligence przez transakcją kupna nieruchomości lub udziałów w spółce.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu zapoznania się z ofertą doradztwa prawnego przy transakcjach na rynku nieruchomości oraz przy realizacji inwestycji budowlanych.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa