Aktualności

Nowelizacja ustawy o KAS

Trwają prace na nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany mają wzmocnić kompetencje KAS. Dzięki nowym przepisom, kontrolerzy KAS będą mogli prowadzić łatwiejszą kontrolę podmiotów wchodzących w skład Podatkowych Grup Kapitałowych. Kontrola będzie mogła zostać przeprowadzona w firmach, które kiedyś wchodziły w skład PGK. Tym samym możliwe będzie  „historyczne” kontrolowanie rozwiązanych Podatkowych Grup Kapitałowych

Przepisy nowelizacji obejmą wszystkie spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne. W przypadku gdy podczas kontroli podatkowej rozwiązana zostanie spółka cywilna, spółka jawna, partnerska, komandytowa, czy też komandytowo-akcyjna, postępowanie będzie mogło być prowadzone dalej wobec ich byłych wspólników. Takie rozwiązanie umożliwi KAS skuteczną egzekucję należnego podatku VAT

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa