Aktualności

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejstrze Sądowym

24.12.2014

1 grudnia 2014 roku weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki tym zmianom, czas rejestracji nowych spółek w KRS ulegnie znacznemu skróceniu. Nowa formuła zakłada stosowanie jedynie jednego formularza wraz z koniecznymi dokumentami (jak np. umową spółki), na podstawie którego sąd dokonuje rejestracji spółki a następnie sam automatycznie umieści dane na temat numerów identyfikacyjnych NIP oraz  REGON spółki, które wnioskodawca otrzyma wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS. Co istotne, zmiany te obejmą również zakładanie spółek z ograniczona odpowiedzialnością poprzez system teleinformatyczny (tzw. spółki „S24”), które w praktyce do tej pory nie korzystały z instytucji „jednego okienka”.