Aktualności

Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej

Dnia 29 października 2018 roku na biurko Prezydenta przekazano uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Zwięzła, bo 3 stronnictwa, nowelizacja tzw. ustawy przewagowej wprowadza kilka radykalnych zmian w dotychczasowym stanie prawnym. Przede wszystkim:  

  • znacznie poszerza zakres zastosowania ustawy poprzez likwidację progów obrotów (50 mln i 100 mln PLN),
  • modyfikuje pojęcie przewagi kontraktowej poprzez usunięcie przesłanki „wystarczających i faktycznych możliwości zbycia lub nabycia produktów rolnych u innego nabywcy lub dostawcy. Obecnie pojęcie przewagi kontraktowej będzie koncentrowało się tylko i wyłącznie na występowaniu „znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy”,
  • zwiększa anonimowość zgłaszających istnienie przewagi kontraktowej,
  • łagodzi wymagania co do nadawania decyzjom Prezesa UOKiK rygoru natychmiastowej wykonalności oraz
  • łagodzi zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

W ocenie ekspertów Kancelarii zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej należy ocenić negatywnie bowiem, w praktyce, prowadzą one do zrównania ochrony dostawców i nabywców produktów rolnych z ochroną konsumentów. Brak jest uzasadnienia do tak daleko idącej ingerencji ustawodawcy w stosunki między niezależnymi podmiotami gospodarczymi na rynku produktów rolnych i spożywczych.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa