Aktualności

Nowy elektroniczny odpis KRS

22.09.2012

Informujmy Państwa o nowej opcji w zakresie odbioru odpisów z KRS. Obecnie odpis z KRS dostępny jest do pobrania ze strony: https://ems.ms.gov.pl/krs/ 

Po odnalezieniu tam Spółki (np. poprzez zaznaczenie rejestru jako "Przedsiębiorcy", wpisanie jej nazwy i kodu weryfikującego) pojawia się możliwość podglądu informacji o podmiocie klikając pole "Wyświetl". Po przejściu do danych Spółki na samym dole tej strony znajduje się przycisk "Pobierz wydruk". Po jego naciśnięciu otrzymuje się odpis KRS w formie pliku .pdf 

Plik ten opatrzony jest tzw. identyfikatorem wydruku a wydrukowany z niego odpis ma moc równą odpisowi z pieczęciami !!!

O powyższym przesądza przepis art. 4aa ustawy o KRS, który stanowi, iż :  

4aa. (4) Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Odpisy pobrane w ten sposób są oczywiście bezpłatne.