Aktualności

Nowy kwartalny obowiązek raportowy dla VASP-ów

Nowy kwartalny obowiązek raportowy dla VASP-ów

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, dalej jako VASP – od virtual asset service provider, (por. art. 2 ust 1 pkt 12 ustawy) zostały decyzją Generalnego Inspektora Informacji Finansowej objęte cyklicznym raportowaniem kwartalnym do GIIF.

VASP i nowy obowiązek od GIIF

VASP-y zaczęły otrzymywać w tej sprawie wystandaryzowane pismo GIIF zawierające reguły raportowania oraz terminy, których należy dochować.

Raporty VASP-ów

Do schematu raportowania zastosowanie mają – zgodnie z pismem GIIF z dnia 28 września 2023 roku następujące reguły:

  1. Raporty kwartalne z danymi należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem strony głównej systemu teleinformatycznego GIIF, poprzez zalogowanie się do systemu i wybór zakładki „Chcę przesłać statystykę kwartalną” w sekcji „Co chcesz zrobić?”. Następnie należy wybrać zakładkę „Formularz statystyki kwartalnej – instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych”.
  2. Wypełniony poprawnie formularz statystyki kwartalnej należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłać do GIIF. Żadna inna forma przekazania raportu nie będzie akceptowana.
  3. W przypadku braku wcześniejszego logowania do systemu teleinformatycznego GIIF należy wypełnić formularz zgłoszeniowy instytucji obowiązanej. Dostępny jest on po wyborze zakładki „Chcę zgłosić lub zaktualizować dane instytucji obowiązanej” w sekcji „Co chcesz zrobić?”.
  4. Raport z danymi statystycznymi należy przekazywać GIIF w cyklach kwartalnych w terminie 18 dni od zakończenia kwartały, którego dane dotyczą.
    Pierwszy raport z danymi statystycznymi za IV kwartał 2023 r. należy przekazać w terminie od 1 do 18 stycznia 2024 r.
  5. W przypadku dokonywania zmian w uprzednio zaraportowanych danych należy oznaczyć w formularzu, że dokonuje się korekty poprzez skorzystanie z przycisku „Korekta”. Wówczas VASP przekazuje raz jeszcze wszystkie dane za korygowany kwartał.

FAQ dla VASPów dot. raportowania

Na stronie internetowej https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna są dostępne pytania, na które odpowiedzi będą podlegały raportowaniu kwartalnemu. VASP-y już teraz mogą się zapoznać z tymi pytaniami i przygotować się do obowiązku raportowania kwartalnego. W tym celu należy się zalogować do systemu i wybrać zakładkę „Chcę sprawdzić komunikaty dla instytucji obowiązanej” w sekcji „Co chcesz zrobić?” na stronie głównej.

Chcesz zarejestrować spółkę w Polsce i uzyskać licencje VASP? Skontaktuj się z naszymi prawnikami z działu FinTech.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa