Aktualności

Nowy pakiet regulacji AML w UE nadchodzi

Nowy pakiet regulacji AML w UE nadchodzi

Parlament Europejski przyjął pakiet nowych przepisów, których celem jest wzmocnienie unijnych narzędzi do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian, które mają na celu wzmocnienie kontroli nad przepływem pieniędzy i usprawnienie wykrywania przestępczych działań.

Jakie są główne zmiany w pakiecie AML/CFT?

1.Zwiększony dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych

Dziennikarze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne osoby mające uzasadniony interes będą miały łatwiejszy dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach firm i innych podmiotów.

Informacje te będą przechowywane w centralnych rejestrach połączonych na poziomie UE. Będą obejmować dane z co najmniej pięciu lat wstecz.

2.Wzmocnienie uprawnień jednostek analityki finansowej (FIU)

FIU będą miały więcej uprawnień do analizowania transakcji i wykrywania podejrzanych działań. Będą również mogły blokować podejrzane transakcje.

3.Nowe limity dla płatności gotówkowych

Wprowadzony zostanie unijny limit płatności gotówkowych w wysokości 10 000 euro – przy czym państwa członkowskie będą miały możliwość zaostrzenia tego limitu. Wyjątek stanowić będą płatności między osobami prywatnymi w kontekście nieprofesjonalnym.

4.Rozszerzenie kontroli klienta

Przedsiębiorcy z branży kryptowalut (CASP) będą zobowiązani stosować środki należytej staranności dla transakcji powyżej 1000 euro. Dotyczy to również sprzedawców dóbr luksusowych, takich jak jubilerzy i złotnicy.

5.Utworzenie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA)

Nowy organ z siedzibą we Frankfurcie będzie nadzorować wdrażanie przepisów AML/CFT i koordynować działania organów nadzoru w całej UE.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po formalnym przyjęciu przez Radę UE i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Oczekuje się, że wzmocnią znacząco walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Europie.

Co powinien zrobić przedsiębiorca?

Firmy działające w sektorach objętych nowymi przepisami AML/CFT powinny zapoznać się z ich szczegółami i przygotować się do ich wdrożenia. Zakres zmian obejmuje m.in. aktualizację procedur KYC, wzmocnienie systemów monitorowania transakcji oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) oraz regulacji z zakresu kryptoaktywów (MiCA), nasza Kancelaria świadczy usługi kompleksowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji oraz procesów wewnętrznych, szczególnie w sektorze płatniczym, pożyczkowym i finansowym

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie w dostosowaniu się do nowych regulacji. Napisz na info@dudkowiak.com.Alicja Mruczkiewicz

Prawnik

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

Alicja Mruczkiewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa