Aktualności

Nowy pakiet sankcji uzgodniony

Nowy pakiet sankcji uzgodniony

Najważniejsze elementy

Nowy pakiet sankcji zawiera następujące elementy:

  1. Nowe ograniczenia wywozowe. Nowe ograniczenia eksportowe mają na celu ograniczyć dostęp Rosji do produktów wojskowych, przemysłowych i technologicznych; obejmują zakaz wywozu węgla, w tym węgla koksowego, komponentów elektronicznych, które występują w rosyjskiej broni produktów technicznych stosowanych w sektorze lotnictwa oraz niektórych chemikaliów.
  2. Nowe ograniczenia importowe. W ocenie Brukseli, ograniczenia importowe mają mieć wartości blisko 7 miliardów euro. Przewiduje się m.in., zakaz importu rosyjskich gotowych produktów i półproduktów stalowych (z zastrzeżeniem okresu przejściowego w przypadku niektórych półproduktów), maszyn i urządzeń, tworzyw sztucznych, pojazdów, wyrobów włókienniczych, obuwia, skóry, ceramiki, niektórych produktów chemicznych i biżuterii innej niż złoto (które zostało objęte sankcjami w poprzednich pakietach sankcji).
  3. Pułap cen ropy naftowej. Uzgodniony w ramach porozumienia G-7, pułap cenowy na eksport ropy naftowej ma na celu zmniejszenie dochodów Rosji, przy utrzymaniu stabilności rynków energii i zapobieganiu inflacji. Pułap ma wejść w życie po 5 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ropy naftowej i po 5 lutego 2023 r. w odniesieniu do produktów rafinacji ropy naftowej.
  4. Ograniczenia w świadczeniu usług prawnych, doradztwa finansowego, biznesowego i informatycznego. Pakiet poszerza zakres usług, których nie można już świadczyć na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych mających siedzibę w Rosji (nie dot. firm będących własnością lub kontrolowanych przez spółki m.in. z terenu UE): od teraz obejmują one również doradztwo informatyczne, doradztwo prawne, usługi architektoniczne i inżynieryjne.
  5. Sankcje dla obchodzących sankcje. Państwa członkowskie porozumiały się co do tego, że kryterium do umieszczenia na liście osób i podmiotów objętych sankcjami jest ułatwianie naruszania zakazu obchodzenia sankcji.
  6. Zakaz zajmowania niektórych stanowisk przez obytwaeli UE. Obywatele UE nie będą mogli zajmowanć stanowisk w organach zarządzających niektórych rosyjskich państwowych lub kontrolowanych osób prawnych, podmiotów lub organów.

Przypominamy, że specjaliści z naszej kancelarii od początku wprowadzenia sankcji na szeroką skalę prowadzą wyspecjalizowane doradztwo dla przedsiębiorców i podmiotów działających na rynkach w Polsce i w Unii Europejskiej.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa