Aktualności

Nowy rejestr podatników VAT i nowe obowiązki

Nowy rejestr podatników VAT i nowe obowiązki

Na mocy zmian do ustawy o VAT Szef KAS wprowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Nowy rejestr będzie funkcjonował o dotychczasowy rejestr, o którym mowa w art.96b ustawy o VAT. Jednakże zakres informacji będzie rozszerzony o:

1) status podmiotu:

  1. w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  2. zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona";

2) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;

3) podstawę prawną odpowiednio: odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

4) numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Oprócz nowego rejestru na podatników nałożony został obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy wystawcy faktury wskazany w rejestrze w przypadku transakcji przekraczających 15 000 zł.

W przypadku, gdy podatnik dokona przelewu na rachunek inny niż wskazany w rejestrze, od 1 stycznia 2020 roku czekają go dotkliwe sankcje: brak możliwości uznania takiego wydatku za koszt podatkowy w rozumieniu podatków dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna za nieodprowadzony do Urzędu Skarbowego VAT sprzedawcy do wysokości kwoty VAT wynikającej z płatności.

Nowe przepisy mogą okazać się uciążliwe dla podatników, ponieważ przy płatnościach powyżej 15 000 zł będą oni zobowiązani każdorazowo do weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta.

Podsumowując, nowe przepisy wprowadzają nowy rejestr podatników VAT, gdzie będzie również zawarty numer konta bankowego podatnika. W przypadku płatności powyżej 15 000 zł podatnicy będą zobowiązani dokonywania przelewów na konta podane w rejestrze. W przeciwnym razie od 1 stycznia 2020 czekają ich sankcje: brak uznania takiego przelewu do koszty podatkowe oraz odpowiedzialność solidarna za nieodprowadzony VAT wystawcy faktury. Rodzi to również konieczność weryfikacji kont bankowych przy dokonywaniu płatności.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa