Aktualności

Obowiązkowa kontraktacja produktów rolnych

Obowiązkowa kontraktacja produktów rolnych

Z początkiem 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ruszyły  prace nad wprowadzeniem obowiązku kontraktacji produktów rolnych. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się 14 stycznia 2019, kolejne spotkanie zaplanowane jest na 25 stycznia 2019 roku, a w jego agendzie jest prezentacja uwarunkowań prawnych planowanej regulacji przez UOKiK. W pracach grupy roboczej po stronie przetwórców uczestniczy Mec. Michał Dudkowiak.

 Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa