Aktualności

Obowiązek raportowy VASP

Obowiązek raportowy VASP

VASP – podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych - zostały objęte obowiązkowym raportowaniem statystyki kwartalnej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Jako instytucje obowiązane na gruncie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, VASPy zostały objęte tym obowiązkiem przez GIIF.

Sposób raportowania

Raportowanie odbywa się przez dedykowany system - System Informatyczny GIIF dostępny na stronie internetowej: https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna . Co istotne, złożenie raportu wymaga uprzedniego zgłoszenia instytucji obowiązanej (VASPu). Aby korzystać z systemu i skutecznie wywiązać się z obowiązku, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi zasobami technicznymi. Istotna jest w tym aspekcie również lokalizacja geograficzna osoby raportującej – uzyskanie dostępu do systemu możliwe jest przede wszystkim z terytorium Polski.

Należy mieć na uwadze, że system Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest dostępny w godzinach 7:00 – 17:30 od poniedziałku do piątku w dni robocze, do odwołania.

Zakres raportu

Raport obejmuje swoim zakresem m.in. liczbę transakcji, liczbę klientów czy łączną wartość operacji w kwartale, który jest objęty raportowaniem.

Terminy

Raporty z danymi statystycznymi należy przekazywać GIIF w cyklach kwartalnych w terminie 18 dni od zakończenia kwartału, którego dane dotyczą.

Złożenie pierwszego sprawozdania obejmującego dane za IV kwartał 2023 r. powinno zostać wykonane w terminie od 1 do 18 stycznia 2024 r. Jednakże, GIIF w Komunikacie nr 72 ( link) przesunął termin wyłącznie dla raportu za IV kwartał 2023 roku na okres od 8 stycznia 2024 r. (data udostępnienia w Systemie Informatycznym GIIF, formularza do przekazywania raportów) do 22 stycznia 2024 r. (data zakończenia przekazywania raportów za IV kwartał 2023 r.)

Nasz zespół wspiera klientów w prawidłowym i terminowym raportowaniu do GIIF.

O nałożeniu obowiązku raportowania na VASPy informowaliśmy tutaj.Alicja Mruczkiewicz

Prawnik

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

Alicja Mruczkiewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa