Aktualności

Oczekiwane zmiany regulacji rynku FinTech

11.01.2019

| Piotr Putyra

W dniu 10 stycznia 2019 roku z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Komitetu Sterującego ds. FinTech, w którego skład wchodzą przedstawiciele:

 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministra Finansów,
 • Ministra Cyfryzacji,
 • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministra Inwestycji i Rozwoju,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Narodowego Banku Polskiego.

W trakcie dzisiejszych obrad KNF przedstawił projekt ustawy zmieniającej przepisy w zakresie działalności podmiotów z rynku FinTech. Projektowane zmiany przewidują m.in.:

 • wprowadzenie testowej licencji dla podmiotów z piaskownicy regulacyjnej FinTech,
 • wprowadzenie rejestru i regulacja działalności platform crowdfundingowych,
 • liberalizację przepisów określających korzystanie z rozwiązań chmurowych i outsourcingu bankowego,
 • wprowadzenie małej instytucji pieniądza elektronicznego,
 • wprowadzenie małego zakładu ubezpieczeń (działalność na podstawie wpisu do rejestru),
 • liberalizację przepisów regulujących działalność w charakterze małej instytucji płatniczej.

Jesteśmy na etapie starania się o dostęp do treści projektu ustawy zmieniającej, jednakże na chwilę obecną ma on charakter wyłącznie roboczy, na potrzeby wewnętrzne Komitetu.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa