Aktualności

Od 1 listopada 2019 roku obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) dla dostaw niektórych towarów i usług o wartości przekraczającej 15 000 zł

Od 1 listopada 2019 roku obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) dla dostaw niektórych towarów i usług o wartości przekraczającej 15 000 zł

Podatnicy, którzy płacą za dostawy towarów i usług z nowo dodanego Załącznika 15 do ustawy o VAT o wartości powyżej 15 000 zł brutto są zobowiązani do dokonania zapłaty za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. Wspomniany Załącznik 15 zastąpił dotychczasowe załączniki 11,13 i 14. Uwzględnia on głównie wyroby węglowe, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, tusze, emulsje, atramenty, folie typu stretch, żelazotopy, wyroby ze stali i walcowane, rury, przewody rurowe, metale nieszlachetne, komputery i peryferie, części samochodowe, sprzedaż części do pojazdów samochodowych i motocykli, roboty budowlane.

Podatnik wystawiający fakturę za ww. towary i usługi zobowiązany jest do dopisania na niej sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”.

Z tymże, nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w systemie MPP o wartości powyżej 15 000 zł za towary i usługi z Załącznika 15, nawet jeśli dostawca na wystawionej fakturze nie umieścił ww. zwrotu. Musi więc on kontrolować prawidłowość wystawianych przez kontrahenta faktur.

W rezultacie sprzedawca i nabywca zobowiązani są do posiadania rachunku rozliczeniowego w banku lub SKOK-u.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków ustawa o VAT nakłada sankcje w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na konkretną dostawę, gdy na fakturze nie ma oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” lub gdy nabywca dokonał płatności z pominięciem MPP pomimo ciążącego na nim obowiązku. W przypadku, gdy podatnikami są osoby fizyczne, to ciążą na nim kary z KKS zamiast sankcyjnej stawki w VAT. Ponadto, w przypadku braku zapłaty odbiorca jest odpowiedzialny solidarnie z wystawcą faktury za niezapłacony VAT.

Oprócz tego od 1 stycznia 2020 roku brak dokonania płatności zastosowaniem MPP będzie skutkować brakiem możliwości uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów takiej płatności.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa