Aktualności

Operatorzy telekomunikacyjni pomogą w walce z phishingiem w 2022 roku

Operatorzy telekomunikacyjni pomogą w walce z phishingiem w 2022 roku

Co to jest phishing, smishing i spoofing?

Według Wikipedii:

  1. Phishing to rodzaj socjotechniki, w której atakujący wysyła oszukańczą (np. sfałszowaną, nieprawdziwą lub w inny sposób zwodniczą) wiadomość, mającą na celu nakłonienie osoby do ujawnienia atakującemu poufnych informacji lub do zainstalowania w infrastrukturze takiej osoby złośliwego oprogramowania, np. ransomware. W przypadku oszustw dotyczących usług płatniczych/bankowości celem phishingu jest zazwyczaj nielegalne uzyskanie danych umożliwiających zalogowanie się na platformach bankowości elektronicznej i/lub autoryzację transakcji płatniczych.
  2. Smishing lub SMS phishing to rodzaj phishingu, w którym do dostarczenia "przynęty" atakowanemu podmiotowi wykorzystywane są wiadomości tekstowe z telefonów komórkowych.
  3. Spoofing to sytuacja, w której osoba lub program (atakujący) z powodzeniem identyfikuje się jako inna osoba lub program, fałszując dane, w celu uzyskania bezprawnej przewagi. W kontekście telekomunikacji spoofing oznacza zazwyczaj nielegalne podszywanie się pod czyjś numer telefonu.

Jakie są obecnie prawne środki bezpieczeństwa stosowane przez firmy telekomunikacyjne?

Obecnie firmy telekomunikacyjne mają bardzo ograniczone uprawnienia w zakresie przeciwdziałania nadużyciom. We współpracy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) oraz regulatorem UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) operatorzy telekomunikacyjni mogą jedynie blokować dostęp do stron internetowych uznanych za szkodliwe. Nie ma skutecznych środków umożliwiających blokowanie wiadomości tekstowych, czy przeciwdziałanie kampaniom oszukańczym.

Na czym polegają planowane zmiany na rynku telekomunikacyjnym?

Minister ds. cyfryzacji, reprezentując oficjalne stanowisko polskiego rządu, poinformował, że planowane zmiany zostaną przedstawione w marcu 2022 roku. Konkretne działania nie zostały jeszcze ujawnione, jednak rynek spodziewa się, że firmy telekomunikacyjne otrzymają uprawnienia do automatycznego analizowania treści wiadomości tekstowych (na wzór filtrów SPAM w naszych skrzynkach pocztowych).

Telekomunikacja i prawo - skontaktuj się z naszymi prawnikami

Jeśli szukasz informacji na temat konkretnych zagadnień związanych z ramami prawnymi telekomunikacji, skontaktuj się z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie telekomunikacyjnym w Polsce.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa