Aktualności

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego a przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego a przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

02.03.2023

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2022 roku (sygn. akt II CSKP 588/22) w sprawie ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył nieruchomości, pierwotnie przeznaczonej na cele przemysłowe, a następnie objętej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele mieszkalne.  

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, katalog czynników, które powinien uwzględnić biegły przy wycenie nieruchomości, ma charakter otwarty. Należy w związku z tym wziąć pod uwagę nie tylko cel, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, ale również jej aktualne przeznaczenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ocena celu powinna uwzględniać rzeczywistą sytuację wycenianej nieruchomości, w tym ukształtowaną planem miejscowym.

Kalkulacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Stawka procentowa wynosi co do zasady 3% ceny. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala biegły rzeczoznawca.

Masz pytania dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości w Polsce?

Jeśli masz pytania dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości w Polsce, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa