Aktualności

Opłata za wzrost wartości działki po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Opłata za wzrost wartości działki po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

05.09.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje, że obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z ważnych zmian będzie konieczność uiszczenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości po wydaniu warunków zabudowy. Projekt zmian znajduje się obecnie na etapie po konsultacjach społecznych a Ministerstwo pracuje nad uwagami.

Odpowiednik opłaty planistycznej

Pobierana opłata będzie odpowiadać opłacie planistycznej, którą inwestor jest zobowiązany uiścić w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu bądź zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wzrost takiej wartości oblicza się poprzez porównanie wartości nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą MPZP a wartością po uchwaleniu lub zmianie. Jak dotąd sądy w Polsce stały na stanowisku, że nie jest możliwe stosowanie przepisów o opłacie planistycznej do decyzji o warunkach zabudowy.

Wysokość opłaty i sposób jej obliczania

Wysokość opłaty ustalać się będzie na dzień, w którym decyzja o warunkach zabudowy stała się ostateczna. Podobnie jak w przypadku zmiany wartość w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego, wzrost wartości nieruchomości stanowić będzie różnicę między wartością nieruchomości uwzględniając faktyczny sposób jej używania przed wydaniem decyzji a wartością uwzględniającą sposób zagospodarowania terenu oraz zabudowy określony w decyzji administracyjnej. Opłata będzie pobierana w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Jesteś właścicielem nieruchomości w Polsce i zastanawiasz się, czy będziesz musiał uiścić opłatę od wzrostu jej wartości?

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązku uiszczenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa