Aktualności

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

Ministerstwo Finansów wykonało kolejny krok w celu uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych w obrocie kryptowalutami, kontynuowane są rozmowy o zmianach ustawy o PIT i CIT oraz Ordynacji podatkowej. 

Pierwsze przepisy 

Początkowo rynek kryptowalut w Polsce nie był w jakikolwiek sposób uregulowany. Z początkiem 2018 pojawiły się w Polsce pierwsze regulacje dot. walut wirtualnych. Sądy oraz organy podatkowe zaczęły prezentować poglądy niekorzystne dla podatników. W rezultacie, na skutek dość gorącej debaty okazało się, że rynku kryptowalut wymaga stworzenia nowych regulacji prawnych, uwzględniających jego specyfikę. 

PIT i CIT od kryptowalut

Jedna z projektowanych regulacji zakłada, że PIT i CIT będą naliczane tylko w przypadku spieniężenia kryptowaluty, tj. zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, będącą oficjalnym środkiem płatniczym. Podatnicy PIT będą mogli zaliczać osiągnięte przychody z obrotu kryptowalutami do przychodów z kapitałów pieniężnych w ramach oddzielnego sub-źródła. Jeśli chodzi o podatników CIT przychód będzie zaliczany do wprowadzonego na początku roku nowego sub-źródła przychodów w ramach kapitałów pieniężnych. Dochód uzyskany z obrotem kryptowalut będzie opodatkowany według stawki zależnej od statusu podatnika

Wejście w życie

Proponowane regulacje miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa