Aktualności

Usługi płatnicze: Płatność kartą nie podlega przepisom o białej liście

Usługi płatnicze: Płatność kartą nie podlega przepisom o białej liście

Zgodnie z niedawnymi zmianami w prawie podatkowym, każda płatność na kwotę przekraczającą 15.000 zł w obrocie B2B powinna zostać zlecona na rachunek znajdujący się na białej liście. Podmiot zlecający przelew może zweryfikować rachunek kontrahenta za pomocą udostępnionej przez służby skarbowe wyszukiwarki, podobną usługę świadczą również niektóre banki. Naruszenie omawianej zasady – to jest przelew środków na rachunek spoza białej listy powoduje, że wydanej w ten sposób kwoty podatnik nie może zaliczyć jako kosztu uzyskania przychodu. Nie bez znaczenia pozostaje również odpowiedzialność solidarna w VAT.

W praktyce w przypadku płatności kartowych brak jest możliwości zweryfikowania czy dany rachunek płatniczy odbiorcy płatności jest na białej liście. Na pomoc przybyło Ministerstwo Finansów, które w dniu 23 grudnia 2019 roku opublikowało objaśnienia podatkowe. W ocenie Ministerstwa płatność kartowa nie mieści się w zakresie pojęcia „płatności dokonanej przelewem”, ponieważ ustawa o usługach płatniczych płatności kartowe określa jako „zlecenie płatnicze” czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.

Tym samym, skoro nie jest to przelew, zdaniem Ministerstwa dokonanie płatności kartą nie mieści się w zakresie obowiązku weryfikacji obecności rachunku odbiorcy na białej liście.

Innymi słowy – zapłata kartą płatniczą na rachunek spoza białej listy nie będzie skutkowała poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w podatkach PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa