Aktualności

Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

Nowe reguły autoryzacji płatności wprowadzane są przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji, które wejdzie w życie już 14 września 2019 roku. Rozporządzenie stanowi w stosunku do Dyrektywy PSD2 akt wykonawczy, a więc uszczegóławiający jej zapisy.

Dla uproszczenia – generalna zasada dotycząca płatności kartowych w terminalu płatniczym stanowi, że do autoryzacji transakcji potrzeba czegoś co: (i) wyłącznie płatnik posiada (karta) oraz (ii) wyłącznie płatnik wie (kod PIN). Wyjątek od tej reguły wprowadzono dla płatności zbliżeniowych, które z uwagi na niewielkie limity kwotowe płatności cechują się niższym ryzykiem fraudu. W Polsce limit kwotowy płatności zbliżeniowych wynosi bowiem obecnie 50 zł, przy czym w najbliższym czasie ma zostać podwyższony do wartości 100 zł per transakcja, o czym pisaliśmy niedawno tutaj i tutaj.

Począwszy od 14 września 2019 roku płatności zbliżeniowe nieautoryzowane kodem PIN dopuszczalne są jeżeli:

  1. łączna kwota poprzednich płatności zbliżeniowych od dnia ostatniego zastosowania płatności autoryzowanej kodem PIN nie przekracza 150 EUR; lub
  2. liczba następujących po sobie płatności zbliżeniowych od dnia ostatniego zastosowania płatności autoryzowanej kodem PIN nie przekracza pięciu.

Innymi słowy – od 14 września 2019 roku co najmniej co piąta transakcja zbliżeniowa wymagać będzie od posiadacza karty wpisania kodu PIN.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa