Aktualności

Pierwsza decyzja UOKiK dotycząca przewagi kontraktowej

Dnia 6 marca 2018 roku zapadła pierwsza decyzja dotycząca nadużywania przewagi kontraktowej. Decyzja została wydana bardzo szybko, bo w niespełna trzy tygodnie od dnia zawiadomienia Urzędu przez rolników.

Zawiadomienie o nadużyciu przewagi kontraktowej dotyczyło niekorzystnych terminów odbioru produktów rolnych. Kontraktujący już dzień po wszczęciu postępowania zobowiązał się do zmiany zapisów budzących wątpliwości UOKiK. Jednocześnie, UOKiK zdecydował, że treść umów winna zostać zmieniona w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Szybka reakcja najprawdopodobniej została spowodowana możliwością nałożenia przez UOKiK dotkliwych kar na kontraktującego na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej. Więcej o ustawie o przeciwdziałaniu przewadze kontraktowej i możliwych karach można przeczytać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa