Aktualności

Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain w polskiej praktyce KNF

Pierwsza polska instytucja pieniądza elektroncznego czyli blockchain w polskiej praktyce KNF

W dniu 23 kwietnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego przez spółkę Billon Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres prowadzonej przez spółkę Billon Solutions sp. z o.o. działalności obejmuje wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych przy wykorzystaniu tego pieniądza. 

Billon Solutions sp. z o.o. jest pierwszym podmiotem, który uzyskał w Polsce licencję instytucji pieniądza elektronicznego, zamierzającym wydawać pieniądz elektroniczny – w opinii KNF – w pełni odpowiadający definicji ustawowej. Usługa wydawania pieniądza elektronicznego i obsługi płatności tym pieniądzem będą świadczone przy użyciu technologii blockchain.

Decyzja KNF jest przełomowa, ponieważ stanowi pierwszą licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydaną na gruncie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Znamienne przy tym jest stwierdzenie KNF, zgodnie z którym Billon Solutions sp. z o.o. jest pierwszym podmiotem, zamierzającym wydawać pieniądz elektroniczny w pełni odpowiadający definicji ustawowej. Należy w tym miejscu wskazać, że rozumienie pojęcia pieniądza elektronicznego przez KNF było dotąd bardzo rygorystyczne, odmienne od rozumienia większości regulatorów pozostałych krajów EOG, pomimo oparcia w tej samej Dyrektywie EMD2. Powyższe znajduje odzwierciedlenie chociażby w komunikatach KNF, z których wynikają następujące obligatoryjne cechy pieniądza elektronicznego:

  1. Pieniądz elektroniczny nie jest tożsamy z „pieniądzem bankowym”, tzn. nie jest zapisem księgowym wskazującym na zobowiązanie banku (dostawcy usług płatniczych) do wypłaty określonej sumy pieniędzy. W odróżnieniu od "pieniądza bankowego", pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną przechowywaną elektronicznie, przy czym przechowywanie to musi wiązać się z posiadaniem określonego instrumentu, na którym wartości te są przechowywane lub który służy uzyskaniu dostępu do zasobów informatycznych, w ramach których przechowywane są wartości pieniężne,
  2. Pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna wydawana w zamian za znaki pieniężne (banknoty, monety) lub „pieniądz bankowy”,
  3. Pieniądz elektroniczny wydawany jest wyłącznie w celu dokonywania transakcji płatniczych,
  4. Akceptacja pieniądza elektronicznego nie jest obowiązkiem każdego potencjalnego odbiorcy płatności, stanowi wyłącznie opcję, którą odbiorca może honorować, jeśli pozwalają mu na to warunki techniczne
  5. Operowanie pieniądzem elektronicznym (tj. dokonywanie płatności) odbywać się może wyłącznie w swego rodzaju zamkniętym systemie składającym zię z wydawcy pieniądze elektronicznego oraz jego użytkowników (płatników, akceptantów). W konsekwencji, pieniądz elektroniczny nie może być akceptowany poza systemem.
Wyrażamy przekonanie, że Billon Solutions sp. z o.o. utoruje drogę dla kolejnych przedsiębiorców. Zapraszamy jednocześnie do kontaktu z Kancelarią, świadczymy kompleksowe usługi związane z uzyskiwaniem zezwoleń KNF.

Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa