Aktualności

Podatki: PIT-28, APA-P, APA-C, PKPiR od stycznia 2020

Podatki: PIT-28, APA-P, APA-C, PKPiR od stycznia 2020

Podatnicy, którzy uzyskali uprzednie porozumienie cenowe, zobowiązani są do złożenia Szefowi KAS sprawozdania na nowym formularzu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatku dochodowego osób fizycznych (APA-P) / podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C). Składa się je w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego. Nowe sprawozdania obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Zeznanie podatkowe dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie PIT-28 za rok 2019 składane tym razem będzie od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Ponadto, od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną przygotowane dla podatnika przez administrację skarbową zeznania podatkowe: PIT-28, a także: PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Z tymże, 2 zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie to dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

31 grudnia 2019 roku opublikowane zostało również nowe Rozporządzenie określające zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Względem dotychczasowego Rozporządzenia wprowadza się następujące m. in. następujące zmiany:

  1.  zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników,
  2.  dostosowano do zakresu ustawowego upoważnienia brzmienie przepisu, który określa przypadki, w jakich podatnicy obowiązani do prowadzenia księgi, mogą nie stosować określonych przepisów rozporządzenia Uregulowano również w przepisie przejściowym i dostosowawczym sytuację podatników, złożyli właściwy wniosek do dnia 31 grudnia 2019 roku w zakresie prowadzania ksiąg
  3. Uwzględniono przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Podmioty te są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa