Aktualności

Podatek minimalny – nowa danina od 1 stycznia 2024

Podatek minimalny – nowa danina od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 spółki wykazujące stratę lub o niskiej rentowności zobowiązane są do zapłaty tzw. podatku minimalnego. Jest to nowa danina, której zasady obliczania są bardzo skomplikowane. Podstawą do naliczenia podatku jest art. 24ca Ustawy o CIT. Danina ta funkcjonować będzie równolegle do „klasycznego” CIT.

Kto zapłaci podatek minimalny?

Podatek minimalny zapłacą spółki, które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe (tj. z działalności operacyjnej) oraz spółki o niskiej rentowności - takie, w przypadku których udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach z tej działalności wynosił nie więcej niż 2%. Stratę oraz udział dochodów w przychodach oblicza się na podstawie art. 24ca ust. 2 Ustawy o CIT. Wynik podatkowy spółki oraz podatek będą więc wyliczane niezależnie od „klasycznego” podatku CIT. Nie jest więc tak, że jeśli spółka wykazała w danym roku stratę lub niski dochód, to automatycznie będzie zobowiązana do zapłaty podatku minimalnego.

Obliczenie podatku – różnice od „klasycznego” CIT

Obliczając stratę lub dochody z działalności operacyjnej, nie bierzemy pod uwagę niektórych kosztów, jak na przykład odpisy amortyzacyjne czy opłaty leasingowe, czy niektórych podatków, np. podatku akcyzowego. Podstawę opodatkowania w uproszczonej formie stanowi 3% przychodów z działalność operacyjnej. Stawka podatku minimalnego wynosi 10% i jest płatna w terminie zeznania rocznego (za rok 2024 do końca marca 2025 roku). Mimo, że pierwszy raz podatek minimalny rozliczony będzie dopiero w przyszłym roku, już teraz warto przygotować się do sposobu jego obliczania.

Wyłączenia

Nie każdy podmiot spełniający powyższe kryteria zobowiązany będzie do zapłaty podatku minimalnego. Wyłączeni z tego obowiązku są na przykład podmioty o statusie małego podatnika czy spółki rozpoczynające działalność. Wyłączone będą również podmioty, których działalność charakteryzuje się niską dochodowością (np. szpitale, spółki komunalne).

Podatek minimalny a „klasyczny” CIT

Może się zdarzyć, że podatnicy zobowiązani będą w jednym roku do zapłaty podatku CIT oraz podatku minimalnego. Jednak w takiej sytuacji możliwe będzie pomniejszenie kwoty podatku minimalnego o należy „klasyczny” CIT. Ponadto po zapłaceniu podatku minimalnego możliwe będzie jego odliczenie go od „klasycznego” CIT w kolejnych trzech latach podatkowych.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa