Aktualności

Podatki: COVID-19 a podatki - aktualizacja

Podatki: COVID-19 a podatki - aktualizacja

W poprzednich newsach zostały opisane różnego rodzaju ulgi i preferencje podatkowe wprowadzone w związku ze stanem epidemicznym/ epidemii w Polsce. Niniejszy news aktualizuje poprzednie, ponieważ tempo i ilość zmian powoduje, że niektóre poprzednie informacje są nieaktualne lub wcześniej nie było nowych rozwiązań podatkowych.

W podatkach dodano następujące zmiany lub aktualizacje:

  • Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 23.04.2020 MF zarządził zaniechanie odsetek za zwłokę za okres od 1.05.2020 do 1.06.2020 (czyli w terminie, w którym umożliwia się późniejsze złożenie deklaracji PIT za 2019
  • MF i KAS wyjaśnia, że zwolnienie składek na ZUS (czyli ich niezapłacenie) uniemożliwia włączenie ich w koszty uzyskania przychodów
  • Jednocześnie zwolnienie z opłacania składek na ZUS nie jest przychodem w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych
  • W przypadku, gdy składka na ZUS lub pensja dla pracownika jest częściowo dofinansowana, to część niedofinansowana (opłacana przez pracodawcę) może stanowić koszt podatkowy
  • Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (w maksymalnej wysokości do 5 000 zł) nie jest przychodem w podatkach dochodowych
  • Subwencje otrzymywane z PFR są uważane za przychody i tym samym są opodatkowane podatkami dochodowymi.

Rząd zapowiedział wprowadzenie kolejnych zmian:

  • Trwają prace nad Rozporządzeniem MF, na mocy którego zostanie przesunięty obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla niektórych branż
  • W Tarczy 3.0 (kolejnym projekcie ustawy zmieniającej specustawę dot. COVID-19) planuje się umożliwienie złożenia deklaracji w zakresie daniny solidarnościowej z opóźnieniem w takim samym zakresie, jak w przypadku PIT.
  • Tarcza 3.0 zakłada, że w zaświadczeniach wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej nie będzie się uwzględniać zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta zaniechaniem poboru odsetek. Przepis będzie się stosować odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania z wsparcia finansowego w ramach programów rządowych
  • Tarcza 3.0 nada MF uprawnienie do wydania rozporządzenia o zaniechaniu odsetek za zwłokę od daniny solidarnościowej  


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa