Aktualności

Podatki: Estoński CIT: podstawa opodatkowania i stawki

Podatki: Estoński CIT: podstawa opodatkowania i stawki

Generalnie opodatkowaniu estońskim CIT-em podlega wysokość zysku netto w części, w jakiej jest on przeznaczony do wypłaty udziałowcom/ akcjonariuszom lub pokryciu strat z okresu poprzedzającego wejście w estoński CIT, dochód z ukrytych zysków, niektóre aspekty wniesienia wkładu niepieniężnego, niewypłacona suma zysków netto w momencie, kiedy podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem oraz dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych oraz szczególne inne przypadki. Stawki wynoszą 15% w przypadku małych podatników i 25% w przypadku podatników pozostałych. Dodatkowo przewidziane są obniżki ww. stawek, w przypadku gdy spółka prowadzi duże inwestycje. Podatek dochodowy od wspólników lub akcjonariuszy tytułem wypłaty dywidendy również jest obniżony, a skala obniżki również uzależniona jest od wielkości inwestycji prowadzonych przez spółkę; tym spółka więcej inwestuje, tym podatek od dywidend dla wspólników jest mniejszy.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa