Aktualności

Podatki: Interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Podatki: Interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Interpretacja ogólna wyjaśnia takie zagadnienia, jak „utwór”, uznając np., że za utwór nie uznaje się efektu działalności wyłącznie rutynowej, pozbawionej możliwości dokonywania wyborów. Sam utwór natomiast może powstać zarówno w ramach umowy o pracę, jak i umowy o dzieło. Autorskie koszty uzyskania przychodów przysługują w przypadku utworu niezakończonego (tworzonego).

 Co istotne, pracownik musi mieć możliwość rozporządzania tym utworem. Minister Finansów stwierdził, ze prawo nie reguluje zasad ustalania honorarium oraz jego wysokości. Leży to bowiem w zakresie swobody kontraktowej stron. Jednakże, powinno być ono wyodrębnione od pozostałych przychodów, a także stosownie udokumentowane, jedynie za pomocą prawnie dopuszczalnego dowodu. Szczególną formą dokumentowania jest ewidencja czasu pracy twórczej, która również może wyrażać w procentach czas poświęcony na pracę twórcza oraz pozostałą.

Interpretacja ogólna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i pracodawców. Jest swoistą kompilacja dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych w tej materii.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa