Aktualności

Podatki: Interpretacja ogólna MF w sprawie kart paliwowych

Podatki: Interpretacja ogólna MF w sprawie kart paliwowych

Model trójstronny polega na tym, że  występują w nim trzy podmioty: pośrednik odbiorca i dostawca. Pośrednikiem jest podmiot, który udostępnia karty paliwowe, których nie jest właścicielem. Odbiorca, to „końcowy użytkownik” kart, czyli kupujący paliwo na stacji paliw. Dostawcą jest natomiast stacja paliw.

Problematyczne jest tutaj określenie rodzaju transakcji, jakiej dokonuje pośrednik; czy jest to sprzedaż paliwa, czy usługa pośrednictwa o charakterze finansowym. Rodzi to ze sobą duże konsekwencje podatkowe; odsprzedaż paliwa, to usługa opodatkowana VAT-em, natomiast usługa pośrednictwa mogłaby być uznana za usługę finansową i być zwolniona z VAT-u. Minister Finansów w swojej interpretacji sugeruje analizę charakterystyki takiej transakcji, celem ustalenia, czy na rzecz pośrednika nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą, jak właściciel i wówczas dalsza transakcja byłaby odsprzedażą paliwa, czy w rezultacie tej transakcji do przeniesienia takiego nie doszło; wówczas byłaby to usługa.

Interpretacja powstała w związku z wydanym wyrokiem TSUE C-235/18 Vega International  w sprawie polskiej. Należy przy tym podkreślić, że NSA podkreślał, że konsekwencje ww. wyroku TSUE nie odnoszą się do wszystkich kart Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa