Aktualności

Podatki: Kasy fiskalne mające postać oprogramowania

Podatki: Kasy fiskalne mające postać oprogramowania

Nowy rodzaj kas fiskalnych (w postaci oprogramowania) może być stosowany tylko do określonych rodzajów działalności gospodarczych. Są to głównie usługi z szeroko pojętym transportem, a także usługi hotelarskie i inne związane z zakwaterowaniem, usługi restauracyjne, a także węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ponadto, Rozporządzenia również regulują zasady prowadzenia ewidencji, raportów fiskalnych (dzienne, dobowe) oraz jaką formę powinny mieć takie paragony, ewidencje i raporty (elektroniczne, czy papierowe). Ułatwieniem jest możliwość niewydawania paragonów w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usług, jeżeli kupujący ma zapewnioną możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich wyświetlenie.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa