Aktualności

Podatki: Magazyn “call-off stock” w polskiej ustawie o VAT

Podatki: Magazyn “call-off stock” w polskiej ustawie o VAT

Nowe przepisy są implementacją Dyrektywy UE i zastępują dotychczas funkcjonujące w VAT magazyny konsygnacyjne. W ogólności przemieszczenia towarów w procedurze „magazynu call-off stock” nie uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Ażeby móc skorzystać z tej procedury należy spełnić ściśle określone w ustawie o VAT warunki. Jeśli się je spełnia można korzystać z dobrodziejstwa tej procedury polegającej na tym, że WNT można zadeklarować w terminie nie później niż dwunastu miesięcy od wprowadzenia towaru do magazynu. W tym okresie może również nastąpić sprzedaż towaru w magazynie i przy takiej transakcji również nie uznaje się za WNT po spełnieniu ustawowych warunków.

Uregulowana jest również transakcja „w drugą stronę” tj. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Analogicznie, nie uważa się przemieszczenia w procedurze „magazynu call-off stock” za WDT pod warunkiem spełnienia warunków ustawowych.  Wówczas, w terminie nie później niż dwunastu miesięcy od wprowadzenia towaru do magazynu call-of stock, ale w momencie rozpoczęcia rozporządzania towarami jak właściciel można zadeklarować WDT.

Podmioty dokonujące zarówno WDT, jak i WNT w ramach procedury „magazynu call- off stock” zobowiązane są do prowadzenia nowego rodzaju dodatkowej ewidencji.

Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom dokonującym dostaw lub nabyć wewnątrz UE rozliczeń wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa