Aktualności

Podatki: Możliwość skorzystania z pełnej ulgi mieszkaniowej

Podatki: Możliwość skorzystania z pełnej ulgi mieszkaniowej

W wyroku z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. II FSK 360/19 Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatki poniesione są na zakup budynku mieszkalnego powiązanego z budynkiem gospodarczym.

Orzeczenie zostało wydane na gruncie następującego stanu faktycznego. Podatnik przekazał środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym – przed upływem pięciu lat od nabycia sprzedawanej nieruchomości. Podatnik chciał skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej (zwolnienia z podatku dochodowego wydatków na własne cele mieszkaniowe). Zdaniem organu jednak zwolnienie takie może dotyczyć tylko nabycie budynku mieszkalnego, bez uwzględnienia środków wydanych na powiązany z nim budynek gospodarczy.

Podatnik w skardze do WSA w Rzeszowie wskazał, że nabyte przez niego nieruchomości stanowią jedną całość gospodarczą, którą wykorzystuje on na cele mieszkaniowe. Budynki na nich położone są nierozerwalnie związane z budynkami mieszkalnymi. WSA przyznał rację skarżącemu dodając, że budynek gospodarczy na działce nie jest prawnie wyodrębniony, w związku z czym zwolnieniem powinna zostać objęta cała nieruchomość. Stanowisko to potwierdził NSA, wskazując, że w takiej sytuacji wszystkie budynki (również gospodarcze) będą służyć celom mieszkaniowym, gdyż taki jest charakter gruntu. W związku z tym budynek gospodarczy może spełniać również funkcje mieszkaniowe, z którymi łączy się możliwość uzyskania ulgi podatkowej, jeśli znajduje się na tej samej działce i związany jest z budynkiem mieszkalnym.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa