Aktualności

Podatki: Niemiecki fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie alternatywne do estońskiego CIT-u w polskim podatku dochodowym od osób prawnych

Podatki: Niemiecki fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie alternatywne do estońskiego CIT-u w polskim podatku dochodowym od osób prawnych

Od roku 2021 podatnicy, którzy mogą skorzystać z „estońskiego CIT-u”, alternatywnie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębnionych w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne (tzw. „niemiecki fundusz inwestycyjny”). Środki na tym funduszu muszą pochodzić z zysku spółki z roku poprzedniego, a ponadto muszą być one wpłacone na osobne konto w banku lub SKOK-u.

Środki zgromadzone na tym funduszu mogą być wydatkowane na cele inwestycyjne. Wówczas takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, a więc są szybszą metodą od amortyzowania tego rodzaju kosztów.

Niemiecki fundusz inwestycyjny stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów UE

Jest to więc rozwiązanie alternatywne estońskiego CIT-u, które z jednej strony jest prostsze w zastosowaniu, z drugiej strony może być mniej atrakcyjne ekonomicznie, zwłaszcza że stanowi pomoc de minimis  Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa