Aktualności

Podatki: Paragon z NIP-em jako faktura uproszczona w Objaśnieniach Ministra Finansów

Podatki: Paragon z NIP-em jako faktura uproszczona w Objaśnieniach Ministra Finansów

Opisywane objaśnienia są szczególnie istotne dla podmiotów wystawiających duże ilości paragonów i faktur, takich jak np. sklepy wielkopowierzchniowe. W Objaśnieniach MF stwierdza, że do paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy nie wystawia się faktury, ponieważ taki paragon jest już fakturą uproszczoną i sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia kolejnej faktury (jedna sprzedaż nie może być bowiem dokumentowana dwiema fakturami: standardową i uproszczoną). Ponadto, jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową na sprzedaż do 450 zł/100 euro, to nabywca powinien dokonać tego zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż na kasie rejestrującej. MF również stwierdził, że brak jest możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów z NIP-em. Na gruncie ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych posiadających NIP nabywcy w kwocie powyżej 450 zł/100 Euro, ponieważ takie paragony, pomimo że zawierają NIP nabywcy, nie stanowią faktury.

MF wyjaśnia również, że w przypadku paragonu z NIP-em do 450 zł/100 Euro, to numer paragonu jest numerem faktury.

W przypadku błędnego NIP-u nabywcy można korygować w przypadku oczywistej omyłki za pomocą noty korygującej. Nie można natomiast korygować paragonu fiskalnego w którym nie zamieszczono NIP-u. Gdy zachodzi natomiast potrzeba wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej. Wówczas na fakturze korygującej należy wprowadzić numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której został ten paragon wystawiony.

Ponadto, MF wyjaśnia, że do końca 2020 roku po spełnieniu podstawowych warunków faktury uproszczone nie będą dokumentowane odrębnie w nowym JPK_VAT. Natomiast, od 1 stycznia 2021 roku wszyscy podatnicy mają obowiązek wykazywania odrębnie faktur uproszczonych w formie paragonów z NIP-em. Jednocześnie będą wprowadzone nowe przepisy w tym zakresie.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa