Aktualności

Podatki: Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 roku

Podatki: Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 roku

Do ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym wprowadzono przepisy nakładające opłatę od środków spożywczych. Zobowiązani do jej zapłaty zobowiązani będą  podmioty wprowadzające do sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, a także  zamawiający w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego. Wysokość opłaty wynosi  0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 oraz 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na litr napoju. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł na litr napoju. Dla określonych rodzajów napojów istnieją stawki mniejsze.

Opłata ta w 96,5% będzie stanowiła dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie jej argumentowane jest głównie potrzebą zmiany nawyków żywieniowych i w konsekwencji zmniejszenie spożycia cukru.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa