Aktualności

Podatki: Podatkowy odwrót od wsparcia innowacyjności?

Podatki: Podatkowy odwrót od wsparcia innowacyjności?

Jeszcze w zeszłym roku podatnicy z optymizmem spoglądali na liberalne stanowiska KIS wyrażone w interpretacjach indywidualnych dotyczące szerokiej możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, zwłaszcza w sektorze IT. Jednakże w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się interpretacje, które zdają się odwracać dotychczasowe stanowiska, np. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS:

  • Z 8.04.2020 (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.206.2020.2.AC), czy z 21.04.2020 (sygn.0113-KDIPT2-3.4011.16.2020.2.RR), gdzie uznano za nieprawidłową metodę kalkulacji honorarium opartą wyłącznie o przepracowany czas pracy.
  • Z 13.05.2020 (sygn.0115-KDIT1.4011.169.2020.1.MK), gdzie Dyrektor KIS, stwierdził że: „Nie jest istotne, ile czasu pracownik poświęca na wykonanie projektów objętych prawami autorskimi, ale to, czy utwór faktycznie powstał (…) Dlatego, aby móc skorzystać z 50-proc. stawki kosztów uzyskania przychodów w PIT, konieczne jest przedstawienie np. ewidencji wykonanych prac, a nie harmonogramu poświęconych na nie godzin, choć wcześniej powszechnie stosowano „Ewidencje czasu pracy twórczej”
  • 31.01.2020 (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.555.2019.2.DJDZ oraz z 30.03. 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.162.2019.2.TR), gdzie Dyrektor KIS uznał za nieprawidłową sytuacje, gdzie freelancerzy wyliczają wskaźnik nexus na poziomie „1”, co praktycznie bardzo często uniemożliwia im zastosowanie ulgi IP Box

Ponadto, pomimo ukazania się projektu Interpretacji ogólnej dot. stosowania 50% kosztów dla twórców i komunikatów, że prace nad nią są na ukończeniu, do dziś podatnicy nie doczekali się jej opublikowania, a liberalne stanowiska zawarte w projekcie zdają się być niwelowane przez ostatnie interpretacje indywidualne.

Wszystkie te stanowiska zwiększają niepewność podatników i tym bardziej należy przed ich zastosowaniem szczególnie się do tego przygotować.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa