Aktualności

Podatki: Prace senackie nad CIT dla spółek komandytowych

Podatki: Prace senackie nad CIT dla spółek komandytowych

Projekt ustawy wprowadzającej podatek CIT dla spółek komandytowych jest obecnie procedowany w Senacie RP.

Senatorzy pracują nad poprawkami do ustawy. Wśród dyskutowanych pomysłów pojawiają się następujące propozycje:

  1. przedłużenie vacatio legis - daty wejścia w życie przepisów do 2023 r., dzięki czemu spółki będą miały odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do zmian,
  2. wyłączenie z opodatkowania CIT spółek komandytowych kwalifikowanych jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa według przepisów UE,
  3. przyjęcie rozwiązania, polegającego na tym, że zamiast samej spółki komandytowej opodatkowani byliby jej zagraniczni wspólnicy, a sama spółka miałaby obowiązek wpłacać podatek od dochodów osiągniętych przez tych wspólników.

Powyższe poprawki ograniczą negatywne skutki gospodarcze związane z wprowadzeniem podatku CIT dla spółek komandytowych, ale ich całkowicie nie wyeliminują.

Źródło: M. Pogorzewska, Senat chce przesunąć zmiany dla spółek o dwa lata, 24.11.2020 r., Rzeczpospolita, LegalisMichał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa