Aktualności

Podatki: Projekt zmian ustaw o PIT i CIT; opodatkowanie CIT-em spółki komandytowej oraz zniesienie ulgi abolicyjnej

Podatki: Projekt zmian ustaw o PIT i CIT; opodatkowanie CIT-em spółki komandytowej oraz zniesienie ulgi abolicyjnej

Projektowana nowelizacja zakłada objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tak więc, zyski spółki komandytowej byłyby opodatkowane tak samo, jak np. spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Planowana jest również likwidacja tzw. ulgi abolicyjnej, czyli art.27g ustawy o PIT. Ulga abolicyjna jest to mechanizm polegający na tym, że podatnik, osiągający dochody za granicą, a posiadający rezydencję podatkową w Polsce może zrównać wysokość  podatku należnego przy metodzie zaliczenia proporcjonalnego (tzw. kredytu podatkowego) z podatkiem, jaki byłby należny, gdyby w danej sytuacji miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Jest ona szczególnie korzystna w sytuacji, gdy podatnik – rezydent RP osiąga tylko dochody za granicą, wówczas zgodnie z metodą wyłączenia z progresją jest on zwolniony z opłacania podatku dochodowego w Polsce.

Nowelizacja również zakłada m.in. rozszerzenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z rajami podatkowymi, eliminację nierzeczywistego spadku wartości amortyzacyjnych oraz obowiązek podawania do publicznej wiadomości tzw. polityk podatkowych.

Planowane zmiany mają wejść w życie z początkiem 2021 roku.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa