Aktualności

Podatki: Rekompensaty finansowe dla kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów

Podatki: Rekompensaty finansowe dla kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów

W świetle epidemii koronawirusa przedsiębiorcy byli niejednokrotnie zmuszeni do ograniczenia ilości produkcji lub świadczonych usług, co w istotnym stopniu wpłynęło na ich relacje z kontrahentami. Jedna ze spółek zdecydowała się w takiej sytuacje na wypłacanie z tego tytułu rekompensat finansowych dla najważniejszych partnerów gospodarczych, co miało zminimalizować poniesione przez nich straty.

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.104.2021.1.KW. fiskus uznał, że wydatek poniesiony na cele wskazanych wyżej rekompensat może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Przedmiotowe rekompensaty wypłacane były przez spółkę na rzecz głównych kontrahentów spółki, na relacjach z którymi spółce szczególnie zależało. Dzięki rekompensatom finansowym kontrahenci spółki byli w stanie utrzymać własną produkcję na takim poziomie, aby osiągnąć wcześniej założone cele biznesowe. Wypłacając przedmiotowe rekompensaty, spółka zapewniała sobie również możliwość realizacji założonej strategii polegającej na produkcji wysokiej jakości produktów, między innymi za pomocą outsourcingu wyspecjalizowanych usług produkcyjnych. Wypłata rekompensat miała więc na celu zapewnienie stabilnej, długotrwałej współpracy z podmiotem wykonującym takie usługi.

Ponadto fiskus odniósł się do kwestii momentu zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus uznał tutaj za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty podatkowy powinien zostać potrącony w momencie poniesienia, przez które rozumie się jakiekolwiek ujęcie go w księgach rachunkowych.

Zdaniem fiskusa, działania spółki były racjonalne i ekonomiczne z punktu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Poniesione bowiem zostały w celu zabezpieczenia źródła przychodów w przyszłości; spełniały więc warunek wskazany w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT. Fiskus uznał, że takie działanie umożliwiło spółce korzystanie ze współpracy z długoletnimi, sprawdzonymi kontrahentami.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa